Máy Chủ : Online | Channel 1 : Online Thành Viên
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
themhanh
ahihi
Lvl F
Tax (50%)
Members 75
Trading Hole
Top 10 Cao Thủ
Hạng 1
-`123
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 604666434

Giết: 0

Chết:

Hạng 2
_Spartacus_
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 483357778

Giết: 5

Chết:

Hạng 3
Philips
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 266569923

Giết: 260

Chết:

Hạng 4
BietDoiSanBoss
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 237688768

Giết: 23

Chết:

Hạng 5
__-=Song-Nhi=-__
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 224609614

Giết: 376

Chết:

Hạng 6
_-=Ps=-_
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 224330796

Giết: 101

Chết:

Hạng 7
hihj
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223296077

Giết: 167

Chết:

Hạng 8
XSMB
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 223038887

Giết: 1

Chết:

Hạng 9
GauGau
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 663

Chết:

Hạng 10
Hello
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 317

Chết:

Tin Tức Từ Ran-Viet.Com
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam